Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 49. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša v dnešnom prehľade rozhodnutie, v ktorom úrad námietky navrhovateľa proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov vo verejnej súťaži posúdil ako opodstatnené.

V ďalších vydaných rozhodnutiach nariadil odstrániť protiprávny stav alebo konania zastavil. V dvoch konaniach vydal rozhodnutie aj predseda úradu. Legislatívno-právny odbor vydal dve rozhodnutia o uložení pokuty.

Metodické usmernenia pojednávajú o problematike súhrnných správ pri zákazke s nízkou hodnotou alebo zákazkách do 10 000 eur. Dočítate sa aj o predĺžení lehoty viazanosti zmlúv alebo kauzalite medzi § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.