Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 1. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aj v roku 2024 bude ÚVO prinášať prehľad rozhodovacej a metodickej praxe úradu v zjednodušenej podobe.

V tohtoročnom prvom vydaní nájdete zoznam rozhodnutí odboru dohľadu. Predseda úradu vydal dve rozhodnutia, v ktorých v jednom prípade zastavil konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu a v druhom zmenil prvostupňové rozhodnutie úradu o uložení pokuty tak, že účastníkovi konania namiesto pokuty vo výške 2 500 eur uložil pokutu vo výške 500 eur. Metodické usmernenia úradu pojednávajú o sektorových sankciách, venujú sa aj téme postupu obstarávateľa v prípade (ne)vylúčenia uchádzača, voči ktorému Finančná správa SR evidovala nedoplatok, postupoch pri prenájme tovaru či finančným limitom pri rôznych zdrojoch financovania.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.