Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 52. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednoduchý prehľad výstupov úradu prináša aj v 52. týždni rozhodnutia úradu, ktoré zamietli námietky navrhovateľa, zastavili konanie či skonštatovali porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

Odbor opravných prostriedkov rozhodol, že dodávateľ nepreukázal dostatočné dôvody na úpravu referencie úradom a preto nebolo možné vyhovieť jeho návrhu na úpravu referencie vyhotovenej obstarávateľom.

Metodické usmernenia úradu s prihliadnutím na prax úradu ozrejmujú posúdenie rozdelenia zákaziek či otázku vyhotovenia nesprávnej referencie.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.