Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Končí lehota na predloženie súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO opätovne upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na povinnosť elektronicky zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnenú súhrnnú správu o zmluvách na ekologické vozidlá do 30. januára 2024, ktoré uzatvorili za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, tzn. od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Vzhľadom na zavedenie nového informačného systému IS eForms, bližšie informácie k vypĺňaniu súhrnnej správy o zmluvách na ekologické vozidlá nájdete na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie spolu s príručkou na vypĺňanie súhrnných správ (pdf, 672 kB).

Povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy na zaslanie súhrnnej správy sa vzťahuje na prípady zmlúv na nákup vozidiel kategórií M1, M2, M3, trolejbus, N1, N2 a N3 (§ 2 ods. 1 písm. a)) alebo poskytnutie niektorej z týchto služieb: verejnej cestnej dopravy; osobnej cestnej dopravy na osobitné účely; nepravidelnej osobnej dopravy; zber odpadu; cestnej dopravy poštových zásielok; doručovania poštových zásielok; dopravy a doručovania balíkov (§2 ods. 1 písm. b)), ktoré boli uzavreté od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, a to za predpokladu, ak boli výsledkom:

  • nadlimitnej civilnej zákazky na nákup/ lízing/ kúpu na splátky/ prenájom (tovarov/služieb);
  • dynamického nákupného systému;
  • zákazky zadávanej na základe rámcovej dohody.      

Ak uzavreté zmluvy nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, tzn. v rozhodnom období predchádzajúceho kalendárneho roka (1. januára 2023 do 31. decembra 2023) neboli uzavreté zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, tak nevzniká verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom povinnosť zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnenú súhrnnú správu. Bližšie informácie nájdete v Infografike (pdf, 1,21 MB) a v metodickej príručke s názvom Ekologické vozidlá a vybrané služby povinne zabezpečované ekologickými vozidlami (pdf, 736 KB).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.