Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO povýzva na školenie Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenie Pravidlá pre eurofondové zákazky. 

Cieľom školenia je poskytnúť prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním, ale najmä s kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ v novom programovom období 2021 - 2027 (Program Slovensko), ktoré bude kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie v postavení sprostredkovateľského orgánu.

Školenie je organizované v rámci aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutoční sa 5.2.2024 v čase 9.00 hod. do 13.00 hod. kombinovanou formou - prezenčne v sídle úradu v Bratislave a online prostredníctvom MS Teams. Účasť na školení je bezplatná. Prezenčná forma je kapacitne obmedzená.

Termín na registráciu účastníkov je do pondelka 29.1.2024 prostredníctvom registračnej prihlášky.

Podrobné témy školenia, ako aj odkaz na registráciu, nájdete tiež na webovej stránke úradu v časti Tematické školenia.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie