Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Plánovanie je kľúčové pre úspešné verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Správny súd v Bratislave potvrdil názor Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj Rady úradu, na otázku zavinenia časovej tiesne. Podľa názoru správneho súdu výkon zákonných kompetencií úradu realizovaný vo forme prijatia rozhodnutia o predbežnom opatrení nie je mimoriadnou udalosťou nespôsobenou verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať. 

Povinnosťou verejného obstarávateľa je začať proces verejného obstarávania v dostatočnom časovom predstihu, poznajúc trvanie existujúcich zmluvných vzťahov, potrieb mesta, ako aj ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Časovú tieseň si tak podľa názoru správneho súdu vytvoril žalobca sám, keďže k procesu obstarávania nepristúpil v dostatočnom časovom predstihu.

Hlavné mesto Slovenskej republiky si svojím nekonaním, t. j. neuzavretím zmluvy na zabezpečenie služieb prevádzky verejného osvetlenia ako výsledku niektorého zo súťažných postupovv dostatočnom časovom predstihu pred skončením predchádzajúcich zmluvných vzťahov, samé spôsobilo situáciu, že od 1. 1. 2018 by neboli v meste Bratislava zabezpečené služby verejného osvetlenia.

Rozsudok nájdete zverejnený na tomto mieste:

https://www.uvo.gov.sk/dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-sudov-sr-v-spravnom-sudnictve/detail/45?ext=0&limit=20&page=1&predmet_zakazky=&sort=verejny&sort-dir=OBSTARAVATEL&text=&verejny_obstaravatel=&year=0&cHash=1a4805363701c786771d2eb146e14d00

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.