Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 2. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Naštudovanie rozhodovacej praxe úradu môže pomôcť verejným obstarávateľom v lepšej orientácii v problematike zadávania zákaziek a vyvarovaniu sa chýb. V aktuálnom týždňovom zjednodušenom prehľade výstupov ÚVO ponúka tri rozhodnutia.

Úrad uložil aj pokuty účastníkom konania z dôvodu, že v rámci zadávania zákazky postupovali v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Metodická činnosť úradu priniesla usmernenia ohľadom lehôt určených na vyhodnotenie ponúk, či spájania predmetov zákazky. Jednou z otázok smerovaných na Sekciu metodiky a vzdelávania bola aj otázka o možnosti pokračovania v plnení zákazky po premiestnení sídla hospodárskeho subjektu do iného členského štátu, v tomto prípade do Českej republiky.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.