Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Finančné limity – vyhláška úradu účinná od 1. januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad dáva do pozornosti zmeny finančných limitov pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a súťaž návrhov platných od 1. januára 2024.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 481/2023 Z. z., ktorou sa upravuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (pdf, 636 kB) 

Odkaz na vyhlášku v Slov-Lexe: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/481/20240101

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie