Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2024

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V júni oslávil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF - Office européen de lutte antifraude) 25 rokov činnosti v boji proti podvodom. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Sumarizácia výstupov úradu za predchádzajúci týždeň ukazuje rozhodnutie úradu o uložení pokuty účastníkovi konania, pričom v tomto správnom konaní úrad pristúpil k aplikácii inštitútu zníženia pokuty.

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti rozsudok Súdneho dvora EÚ (SD EÚ) v spojených veciach C-441/22 a C-443/22 (obec Razgrad a obec Balčik, Bulharsko) zo 7. 12. 2023.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu potvrdil svojím rozhodnutím rozhodnutie úradu o uložení pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.