Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V júni oslávil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF - Office européen de lutte antifraude) 25 rokov činnosti v boji proti podvodom. 

Od začiatku svojej existencie uzavrel OLAF tisíce vyšetrovaní a zachytil, respektíve vypátral miliardy eur, ktoré neboli vynakladané na účel, na ktorý boli skutočne určené – v prospech všetkých občanov EÚ. OLAF je pri výkone svojho vyšetrovacieho mandátu úplne nezávislý. Ústredie úradu je v Bruseli a jeho zamestnanci pochádzajú z celej Európskej únie. Zamestnanci sú vyšetrovatelia, forenzní experti, dátoví analytici, politickí experti, ale aj bývalí policajti a prokurátori či právni experti. Každý občan Európskej únie môže nahlásiť podozrenie na podvod ktoromkoľvek z 24 úradných jazykoch Únie. OLAF vykonáva nezávislé administratívne vyšetrovania. Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách, s medzinárodnými orgánmi a s ďalšími kľúčovými partnermi EÚ, akými sú Európska prokuratúra, Európsky dvor audítorov, Eurojust a Europol. V oblasti verejného obstarávania sú najčastejšie vyšetrované konflikty záujmov a tajné kartelové dohody medzi príjemcami a dodávateľmi.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.