Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Sumarizácia výstupov úradu za predchádzajúci týždeň ukazuje rozhodnutie úradu o uložení pokuty účastníkovi konania, pričom v tomto správnom konaní úrad pristúpil k aplikácii inštitútu zníženia pokuty.

V zjednodušenej forme prináša týždenník aj rozhodnutia úradu, ktorými úrad zamietol námietky navrhovateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Metodické usmernenia úradu ozrejmujú aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní pri posúdení statusu subjektu z pohľadu zákona či výklad spôsobu vyhlásenia súťaže návrhov a alternatívne spôsoby jej ukončenia.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie