Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 25. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V aktuálnom týždenníku výstupov úradu sa dočítate o rozhodnutiach úradu, ktorými boli udelené pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom úrad pristúpil v oboch prípadoch k aplikácii inštitútu zníženia pokuty. 

Úrad zastavil jedno konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko nezistil porušenie zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. V druhom rozhodnutí zastavil úrad konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa.

Metodické usmernenia úradu riešili problematiku zákazky, pri zadávaní ktorej sa postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie a či a za akých podmienok sú medzinárodné organizácie povinné postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania upravených v zákone o verejnom obstarávaní.  

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.