Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu potvrdil svojím rozhodnutím rozhodnutie úradu o uložení pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad vydal niekoľko rozhodnutí o uložení pokuty, rozhodnutie o návrhu na vyhotovenie referencie úrad zastavil, nakoľko odpadol dôvod konania. V prehľade výstupov ÚVO, ktoré pre Vás úrad pripravuje na týždennej báze, nájdete aj rozhodnutia úradu, ktorými zastavil konania, skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, či námietky navrhovateľov zamietol.

V jednom metodickom usmernení smerovala otázka k obstarávaniu potravín v kontexte pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní, ďalšie metodické usmernenia vysvetlili problematiku obstarania projektovej dokumentácie alebo či podlieha/nepodlieha poskytovanie kúpeľnej starostlivosti zákonu o verejnom obstarávaní.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie