Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 24. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutia úradu, ktorými sa kontrolovaným subjektov udelila pokuta z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní aj s konkrétnymi odkazmi na jednotlivé rozhodnutia, nájdete v prvej časti týždenného reportu.

V zákazke ,,Rekonštrukcia NKP Rusovce“ úrad námietky navrhovateľa v zmysle § 175 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zamietol. Ďalšie rozhodnutia úradu môžu napomôcť verejným obstarávateľom pri vyvarovaní sa chýb vo verejnom obstarávaní.

Metodické usmernenia vysvetľujú možnosť predĺženia lehoty viazanosti ponúk či postup priameho zadania čiastkovej zákazky. Ďalšie metodické usmernenie zodpovedá otázku, či je nepredloženie ponuky v čiastkovej zákazke zadávanej v rámci dynamického nákupného systému dôvod na použite priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.