Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Národná stratégia verejného obstarávania v Českej republike na obdobie 2024 - 2028

Dátum: Rubrika: Články

O schopnosti štátu nakupovať efektívne a rýchlo sa čoraz častejšie hovorí v súvislosti s konkurencieschopnosťou českej ekonomiky a, prirodzene, aj miestnej ekonomiky. Verejné obstarávanie je spojené aj s investíciami. V tejto oblasti pripravilo Ministerstvo regionálního rozvoja ČR Národnú stratégiu verejného obstarávania, ktorej cieľom je zohľadniť aj potreby miest a obcí v kontexte zodpovedného obstarávania, centralizácie na regionálnej úrovni, získavania kvalitnejších výkonov atď. Ministerstvo regionálneho rozvoja má záujem na tom, aby verejné obstarávanie v Českej republike bolo rýchle, efektívne, transparentné aj spravodlivé.
Nákupy verejného sektora v Českej republike predstavujú 990 miliárd Kč ročne [1], 40 mld. eur, t.j. približne 15% českého HDP, a preto predstavujú významnú formujúcu silu pre český trh. Verejné zákazky tak možno považovať za dôležitý nástroj poskytovania verejných služieb a konsolidácie verejných rozpočtov, ako aj plnenia environmentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov. Česká republika však tento strategický previs zákaziek, resp. ich kúpnu silu, doteraz dostatočne nevyužívala.
Okrem toho, vysoký počet verejných obstarávateľov v Českej republike vedie k mimoriadne decentralizovanému obstarávaniu. To so sebou prináša riziko nižšej úrovne odborných znalostí osôb zodpovedných za nákup a sekundárne to môže mať vplyv na nevyužívanie úspor z rozsahu, transakčných nákladov, spravodlivej hospodárskej súťaže atď. Treba tiež prehodnotiť súčasné nastavenie a možnosti zvýšenia odbornej spôsobilosti úradníkov zodpovedných za verejné obstarávanie so zameraním na ich profesionalizáciu.
Národná stratégia verejného obstarávania má ambíciu toto zmeniť.
VÍZIA NÁRODNEJ STRATÉGIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Verejné obstarávanie sa uskutočňuje v
predvídateľnom prostredí, ktoré sa
orientuje na
maximalizáciu hodnoty za peniaze.
[2] Takéto nákupy vedú k lepším službám pre občanov a podniky, konsolidovanejším verejným rozpočtom a konkurencieschopnejším podnikom. Kľúčovým aspektom verejného obstarávania je všeobecná hospodárnosť z hľadiska času a personálu vrátane právnej istoty, otvorenej a transparentnej komunikácie s trhom,
udržateľnosti, odolnosti, inovácie
alebo iných sociálno-ekonomických prínosov vrátane reflexie vplyvu na
miestne hospodárstvo.
Proces verejného obstarávania je
plne digitalizovaný
s možnosťou centralizácie na národnej a regionálnej úrovni a zabezpečujú ho
pravidelne školené tímy odborníkov
s príslušnými metodickými, právnymi a vecnými znalosťami. Dôraz sa kladie na
prípravu
postupu verejného obstarávania a na
riadenie zákaziek.
Dodávatelia rozumejú postupom verejných obstarávateľov, dôverujú im a majú k dispozícii funkčný a účinný nástroj obrany v prípade oprávnených dôvodov, čo prispieva k širšej súťaži o verejné zákazky a možnosti získať výhodnejšie ponuky. Vďaka tomuto nastaveniu české hospodárstvo získava na konkurencieschopnosti.
Cieľom stratégie je:
-
zlepšovať kvalitu výkonov poskytovaných subjektom verejného sektora a dosahovanú hodnotu za peniaze vrátane uplatňovania zásad 3E a dodržiavania zásady dobrého hospodáreni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.