Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2024

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 16. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávaniePredseda úradu rozhodol o uložení

Zhrnutie výstupov úradu tento týždeň poukazuje na rozhodovaciu prax úradu v rôznych oblastiach verejného obstarávania. 

Medzinárodná konferencia „Verejné obstarávanie v EÚ – posledný vývoj a budúce perspektívy“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V Záhrebe na medzinárodnej konferencii „Verejné obstarávanie v EÚ – posledný vývoj a budúce perspektívy“ si zástupcovia ÚVO pod vedením predsedu Petra Kuboviča vymieňali poznatky týkajúce sa najnovšieho vývoja práva verejného obstarávania.

Zasadnutie Expertnej skupiny pre opravné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič a riaditeľka odboru opravných prostriedkov Zuzana Krajčovičová sa zúčastnili zasadnutia expertnej skupiny pre opravné prostriedky, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie chorvátskej Štátnej komisie p...

Spojenie vecne nesúvisiacich predmetov zákazky v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Takmer 63 miliónov eur pomôže v rozvoji slovensko-českých pohraničných regiónov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Projektové žiadosti prvého kola výziev programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 sú schválené. Spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti klímy, kultúry a cestovného ruchu tak podporí až 41 projektov, ktoré pomôžu zlepšiť život obyvateľov a návš...

Ďalšie programové obdobie Grantov EHP a Nórska je úspešne na konci – v rámci programu Kultúra sa vďaka 23 miliónom eur pomohlo až 19 kultúrnym pamiatkam

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V priestoroch zrekonštruovaného kláštora kurtizánov v obci Červený Kláštor prebehla záverečná konferencia programu Kultúra v rámci mechanizmu Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska. Vďaka podpore 23 miliónov eur z tohto programu...

Nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ: Pomôže zabudnutým okresom a zlepší čerpanie eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V historickej budove Národnej rady SR sa pod vedením ministra investícií Richarda Rašiho uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Táto platforma vznikla na základe požiadavky komunálnych lí...

Zmena správnych poplatkov – Zápis do zoznamu odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že od 1. 4. 2024 sa zmenila výška správnych poplatkov vo vzťahu k zápisu do zoznamu odborných garantov. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správny...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 15. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal aj v 15. týždni niekoľko zaujímavých rozhodnutí. 

Dopad ukončenia činnosti Slovensko IT na verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia 23. septembra 2019 vydala nariadenie o eForms, ktorým definovala potrebu používať nové formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania. 

Využitie sily komunity nákupcov: budúcnosť udržateľnej solárnej energie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

31. januára 2024 úrad informoval odbornú verejnosť o platforme komunity verejných nákupcov, ktorá je podporovaná aj zo strany Európskej komisie.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 14. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša zjednodušené zoskupenie metodickej a rozhodovacej činnosti úradu. 

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vykonal v roku 2023 celkom 592 kontrol, rozhodol o 322 námietkach a ukončil celkom 6 ex ante posúdení. Činnosť úradu súvisiaca s kontrolou sa dotkla zákaziek v súhrnnej hodnote takmer 12 miliárd eur. Z celkového počtu...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 13. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Apríl 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy: ,,Verejná súťaž“, ,,Konflikt záujmov“, ,,Najčastejšie porušenia ZVO“, ,,Dynamický nákupný systém...

Stretnutie odborov verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO pozýva na prezenčné školenie „Verejná súťaž“ v Prešove

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Prešove Vás pozýva na celodenné školenie s názvom „Verejná súťaž“,ktoré sa uskutoční dňa 22. 4. 2024 (pondelok) v čase od 9:30 do 16:00 hod. v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Problémy s eForms pokračujú

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.