Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pozýva na prezenčné školenie „Verejná súťaž“ v Prešove

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Prešove Vás pozýva na celodenné školenie s názvom „Verejná súťaž“,ktoré sa uskutoční dňa 22. 4. 2024 (pondelok) v čase od 9:30 do 16:00 hod. v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľom predmetného školenia je poskytnúť ucelený prehľad o priebehu zadávania nadlimitnej zákazky postupom „verejnej súťaže“ od prípravy verejného obstarávania až po uzavretie zmluvy s priblížením inštitútov uplatňujúcich sa v danom postupe zadávania zákazky. Súčasťou školenia je praktická ukážka zadávania zákazky postupom verejnej súťaže prostredníctvom IS EVO s využitím elektronických formulárov portálu eForms. Zároveň „metodický stánok“ bude poskytovať priestor pre individuálne konzultácie danej problematiky.

Prihlásiť sa na uvedené školenie je možné prostredníctvom online rezervačného systému Reenio na: https://urad-pre-verejne-obstaravanie-106252416.reenio.sk/sk/#/place/stale-pracovisko-presov-18201/2024-04-22;viewMode=day.

Účasť na školení je bezplatná.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.