Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 14. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša zjednodušené zoskupenie metodickej a rozhodovacej činnosti úradu. 

V úvode nájdete rozhodnutie úradu, ktorým úrad uložil účastníkovi konania pokutu. Úrad v dvoch rozhodnutiach nariadil kontrolovanému odstrániť protiprávny stav podľa § 175 zákona o verejnom obstarávaní a v jednom prípade úrad dospel k záveru, že kontrolovaný sa nedopustil porušenia princípov nediskriminácie alebo nerovnakého zaobchádzania a tak námietky navrhovateľa zamietol.

Metodická činnosť úradu sa zaoberala problematikou zazmluvnenia umelca prostredníctvom právnickej osoby (agentúry) a využitia výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Z jedného metodického usmernenia sa dozviete, či je možné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.