Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ: Pomôže zabudnutým okresom a zlepší čerpanie eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V historickej budove Národnej rady SR sa pod vedením ministra investícií Richarda Rašiho uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Táto platforma vznikla na základe požiadavky komunálnych lídrov posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov.

„Minulé vlády potenciál eurofondov na rozvoj našich regiónov nevyužili dostatočne. Miesto toho, aby sa regionálne rozdiely potierali, sa začali ešte väčšmi prehlbovať. Od začiatku sme avizovali, že my to budeme robiť inak. Spolu s mojím štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom trávime takmer každý týždeň jeden až dva dni v regiónoch, stretávame sa s regionálnymi lídrami, starostami, primátormi, prednostami, ale aj zástupcami rôznych regionálnych združení a robíme takú politiku, aby sme žiadne rozhodnutie neprijali  bez diskusie a aby sme žiadne nové povinnosti nepresúvali na regióny bez peňazí,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Ministerstvo investícií reflektuje na potreby samospráv. Silnou požiadavkou regiónov bol i vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ. „Hneď od svojho nástupu sme ako nové vedenie ministerstva deklarovali snahu posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov. Ak sú totiž eurofondy určené na potieranie regionálnych rozdielov, nemali by sme ich bezbreho míňať na podporu iných vecí,“ uviedol Raši.

Na prvom zasadnutí rady, ktorá má za cieľ posliniť podporu regiónov, miest a obcí a priniesť riešenia, ako čo najefektívnejšie využívať eurofondy, boli predostreté dôležité témy. Jednou z nich bola Informácia k plánovaným úlohám v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Nosným bodom je plánované prijatie zákona o podpore prioritných okresov z dielne MIRRI, ktorý prinesie zásadnú zmenu paradigmy vymedzovania najmenej rozvinutých okresov (NRO).

Dlhodobo avizujeme, že nie je fér nazerať na najmenej rozvinuté okresy iba optikou nezamestnanosti, ktorá ich definuje. Hlavným cieľom novej legislatívy preto napríklad je: odklon od nedostačujúcej definície NRO, ktorá bola vymedzená na základe jedného ukazovateľa – miery nezamestnanosti, zavedenie a definícia prioritných okresov zakladajúcich sa na zhodnotení ukazovateľov v sociálno-ekonomickej oblasti, demografickej oblasti či dostupnosti vybranej infraštruktúry. Táto zmena prinesie revolúciu v nazeraní na okresy, ktoré prioritne potrebujú našu pomoc a v nadväznosti na to kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia na potieranie regionálnych rozdielov,“ vysvetlil šéf rezortu investícií Raši.

Celý článok nájdete na webe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.