Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Medzinárodná konferencia „Verejné obstarávanie v EÚ – posledný vývoj a budúce perspektívy“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V Záhrebe na medzinárodnej konferencii „Verejné obstarávanie v EÚ – posledný vývoj a budúce perspektívy“ si zástupcovia ÚVO pod vedením predsedu Petra Kuboviča vymieňali poznatky týkajúce sa najnovšieho vývoja práva verejného obstarávania.

Konferencia upriamila pozornosť na odklon Európskej únie od súťaženia na najnižšiu cenu. V najbližších rokoch tak bude narastať tlak Komisie na využívanie zelených a sociálnych kritérií na vyhodnotenie ponúk v praxi a na potrebnú aplikáciu viac ako 40 pripravovaných nariadení EÚ, ktoré majú presah s problematikou verejného obstarávania. Prítomní odborníci sa zároveň zhodli, že takáto zmena politiky bude znamenať vyššie finančné náklady na zabezpečovanie tovarov, služieb a prác. Členské štáty preto čakajú výzvy nielen v oblasti obstarávania, ale aj v oblasti financovania týchto zmien. Riaditeľka odboru opravných prostriedkov Zuzana Krajčovičová sa zúčastnila panelovej diskusie ku kontrole dodatkov, kde popísala systém dohľadu nad verejným obstarávaním na Slovensku. Účastníci sa zaujímali aj o koncept SORO, ktorý vznikol na Úrade pre verejné obstarávanie. Jedným z možných záverov konferencie bolo konštatovanie, že oblasť dodatkov bola doteraz kontrolovaná len okrajovo a členské štáty by mali prehodnotiť systém ich preskúmavania a kontroly. Vzorom v tejto oblasti by mohol byť systém prezentovaný maďarským zástupcom.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.