Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 16. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávaniePredseda úradu rozhodol o uložení

Zhrnutie výstupov úradu tento týždeň poukazuje na rozhodovaciu prax úradu v rôznych oblastiach verejného obstarávania. 

Predseda úradu rozhodol o uložení sankcie účastníkovi konania za postup v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania, najmä princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov. V ďalšom rozhodnutí úradu bol okrem finančnej pokuty uložený aj zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Úrad konanie o návrhu na vyhotovenie referencie zastavil, pretože odpadol dôvod konania. V týždennom reporte prinášame aj rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sfk/81/2020.

Metodické usmernenia vydané v uplynulom týždni sa zaoberali problematikou námietok v čiastkových zákazkách zadávaných v rámci DNS, vyhlásení dvoch verejných obstarávaní na výpočtovú techniku, rámcových dohôd s opätovným otváraním pri zákazke s nízkou hodnotou a sprístupnenia ponúk na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.