Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Využitie sily komunity nákupcov: budúcnosť udržateľnej solárnej energie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

31. januára 2024 úrad informoval odbornú verejnosť o platforme komunity verejných nákupcov, ktorá je podporovaná aj zo strany Európskej komisie.

Na predmetnej platforme vznikla nová komunita nákupcov pre udržateľnú solárnu fotovoltiku.

Iniciatíva reaguje na kritické výzvy v odvetví solárnej fotovoltiky. Hlavné solárne fotovoltické moduly, primárne pochádzajúce z regiónov, kde môžu byť pracovné a environmentálne normy nižšie, vyvolali obavy týkajúce sa životnosti, uhlíkovej stopy a používania toxických materiálov. Problémom je aj technická životnosť solárnych panelov. Panely s dlhšou životnosťou znamenajú menej odpadu a efektívnejšie využívanie zdrojov, čo prispieva k cyklu udržateľnosti, ktorý je prínosom pre hospodárstvo aj životné prostredie.

Okrem toho je zabezpečenie spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok v rámci dodávateľského reťazca nevyhnutné pre etickú výrobu solárnych panelov, ktorá je v súlade so širšími záväzkami EÚ v oblasti ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Nedostatočná transparentnosť v solárnom priemysle túto výzvu ešte zhoršuje a vytvára podstatnú medzeru v informáciách pre kupujúcich. Táto medzera výrazne bráni schopnosti robiť dobre informované rozhodnutia, najmä pri navigácii k udržateľnejším možnostiam solárnej energie.

Uvedomujúc si tieto výzvy, komunita verejných nákupcov pre trvalo udržateľnú solárnu fotovoltiku si kladie za cieľ využiť kolektívnu kúpnu silu a vplyv verejných nákupcov, ktorí tvoria takmer tretinu trhu. Podporovaním povedomia a poskytovaním praktických poznatkov sa komunita snaží zamerať verejné obstarávanie na solárne fotovoltické riešenia, ktoré sa môžu pochváliť nižšou uhlíkovou stopou, dlhšou životnosťou a eticky správnymi pracovnými podmienkami.

Cieľom tejto komunity je posilniť postavenie verejných obstarávateľov prostredníctvom poskytovania vzorov zmlúv a ponúk/tendrov, ktoré zahŕňajú environmentálne kritériá, vzdelávanie, zdieľanie osvedčených postupov a vývoj nástrojov a zdrojov. Medzi jej iniciatívy patria aj webináre a prieskumy trhu. Toto úsilie je určené nielen na preklenutie informačnej priepasti, ale aj na podnietenie k činnosti tým, že sa ilustrujú hmatateľné výhody udržateľnej solárnej fotovoltiky – od znížených emisií uhlíka až po vyhýbanie sa toxickým materiálom.

Zjednotením verejných nákupcov v celej Európe sa táto iniciatíva zameriava nielen na transformáciu trhu so solárnymi panelmi, ale aj na vytvorenie precedensu, ako môže spolupráca podporiť prechod na obnoviteľnú energiu.

EÚ môže byť lídrom pri transformácii globálneho solárneho prostredia a ukázať, že prechod na obnoviteľnú energiu môže ísť ruka v ruke so starostlivosťou o životné prostredie a sociálnou zodpovednosťou.

Pozri bližšie: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/community-public-buyers-sustainable-solar-pv/resources/community-public-buyers

Zdroj: https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/community-public-buyers-sustainable-solar-pv/news/harnessing-power-community-future

Spracované podľa internetovej stránky: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.