Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 13. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov úradu za 13. týždeň ponúka prehľad rozhodnutí vydaných v rámci výkonu dohľadu a metodických usmernení úradu. Rozhodnutia sa zaoberali námietkami voči obstarávaniu strážnych služieb, upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb, technickej správy budov a servisu zariadení a ďalšími. Metodické usmernenia pojednávali o zápise zahraničného subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov a požadovaním dokladov technickej alebo odbornej spôsobilosti od úspešného uchádzača v rámci dynamického nákupného systému.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.