Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dopad ukončenia činnosti Slovensko IT na verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia 23. septembra 2019 vydala nariadenie o eForms, ktorým definovala potrebu používať nové formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania. 

Slovensko ako členská krajina Európskej únie mala povinnosť nasadiť tieto nové formuláre najneskôr v termíne od 25. októbra 2023. Úrad pre verejné obstarávanie začal v roku 2021 pod bývalým vedením s prípravami na projekt, ktorý zabezpečí vnútroštátnu implementáciu nových formulárov a ich ďalšiu prevádzku. V decembri 2021 dochádza k podpisu memoranda s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Slovenskom IT, čím začína realizácia národného projektu IS eForms. K podrobnej úprave práv a povinností medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Slovenskom IT dochádza 29. apríla 2022 podpisom zmluvy o spolupráci.

Po nástupe nového predsedu úradu Petra Kuboviča dňa 10. novembra 2022 neboli zo strany bývalého vedenia avizované žiadne problémy s projektom. Až po aktívnom overovaní napredovania projektu na riadiacich výboroch priznalo v máji 2023 vedenie Slovensko IT, že projekt je ohrozený a pravdepodobne nebude možné dodržať zmluvne dohodnutý časový plán realizácie. Aj napriek následnému zvýšeniu frekvencie riadiacich výborov sa spoločnosti Slovensko IT nedarilo s projektom napredovať podľa časového harmonogramu. Realizácia bola taká problematická, že predseda Peter Kubovič musel o problémoch informovať premiéra Ódora, vtedajšieho ministra MIRRI, vtedajších štátnych tajomníkov MIRRI a záležitosť bol celkovo 4x riešiť aj na samotnom zasadnutí vlády. Napriek kritickému stavu projektu a zásadným problémom pri jeho realizácii bolo dielo odovzdané, avšak niektoré časti ešte úrad reklamuje a zaznamenáva neustále problémy s jeho funkčnosťou.

Tieto skutočnosti potvrdzujú zistenia terajšieho vedenia MIRRI a Slovensko IT, že štátna akciová spoločnosť nemala reálne kapacity na realizáciu takto zložitých projektov. Z tohto dôvodu jej akcionár rozhodol o riadenom ukončení jej činnosti, čo ovplyvní predovšetkým verejné obstarávanie na Slovensku. Napriek platne uzatvorenej zmluve nie je schopné Slovensko IT dodať Európskou úniou vyžadovanú aktualizáciu projektu. Reálne hrozí, že Slovenska republika od septembra 2024 nebude vedieť odosielať oznámenia týkajúce sa nadlimitných zákaziek. Dotknuté sú však aj ďalšie systémy úradu, ktoré boli na základe požiadavky zadanej pri vzniku projektu spoločnosťou Slovensko IT integrované do systému eForms. Úrad preto čakajú ďalšie výzvy aj pri zabezpečení oznámení súvisiacich s podlimitnými zákazkami, referenciami, žiadosťami o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a inými podaniami akými sú napríklad námietky.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára o zrušení Slovensko IT začal úrad okamžite vzniknutú situáciu riešiť. Preto už 11. apríla 2024 začal prípravné trhové konzultácie k plánovanému verejnému obstarávaniu zákazky na poskytovanie služieb podpory prevádzky a rozvoja aplikácie eForms. Zároveň v spolupráci s Európskou komisiou pripravuje náhradne riešenie v podobe núdzového použitia európskej publikačnej aplikácie eNotices.  

Úrad bude aj naďalej priebežne informovať odbornú verejnosť o prípadných pokrokoch v riešení a nových skutočnostiach.  

Prípravné trhové konzultácie:

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.