Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmena správnych poplatkov – Zápis do zoznamu odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že od 1. 4. 2024 sa zmenila výška správnych poplatkov vo vzťahu k zápisu do zoznamu odborných garantov. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

V nadväznosti na uvedené je od 1. 4. 2024 sadzba správneho poplatku za zápis do zoznamu odborných garantov:

  • Listinná forma podania žiadosti – 100 EUR
  • Elektronická forma podania žiadosti – 50 EUR


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.