Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 15. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal aj v 15. týždni niekoľko zaujímavých rozhodnutí. 

V zákazke informačného systému obchodného registra a súvisiacich službách vydal rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a nariadil kontrolovanému zrušiť rozhodnutie o vylúčení navrhovateľov a opätovne ich ponuky vyhodnotiť v súlade s § 10 ods. 2 (princípom transparentnosti a proporcionality) a § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. V dvoch prípadoch konaní o návrhu dodávateľov na úpravu referencie úrad rozhodol, že nie sú dané dôvody na úpravu referencie v oboch prípadoch. V prehľade činnosti úradu nájdete aj rozhodnutia, ktorými úrad uložil kontrolovaným pokuty, v niektorých prípadoch došlo k uplatneniu inštitútu zníženia pokuty podľa § 182 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní o 50 %.

Metodické usmernenia sa zaoberali otázkou, či je súkromná spoločnosť v prípade prijatia finančnej sumy z rozpočtu verejnej správy od verejného obstarávateľa povinná postupovať ako verejný obstarávateľ. Druhá problematika sa týkala otázky poskytnutia kapacít inej/tretej osoby verzus využitia osoby ako subdodávateľa.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.