Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2024

Povinnosti prijímateľa k podaniu žiadosti o vykonanie kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V zmysle „Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania“ pre programové obdobie 2021 – 2027 z 22. 12. 2022, žiadosťo vykonanie kontroly podľa prílohy č. 6 (vygenerovaná v systéme ITMS) doručuje prijí...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Jún 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy: ,,Zmeny zmluvy v zmysle § 18“, ,,Verejná súťaž“, ,,Rozdelenie predmetu zákazky“, ,,Prípravné trh...

Peter Kubovič v diskusii, ako zrýchliť stavebné projekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda ÚVO Peter Kubovič sa zúčastnil odbornej konferencie organizovanej CEEC Research, kde diskutoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy SR a zástupcami stavebných a projektových spoločností o požiadavkách stavebníctva a možnostiach zr...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 20. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Pozvánka na workshop o strategickom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na workshop v rámci projektu "Organizácia workshopov v 27 členských štátoch s cieľom rozvíjať dialóg o využívaní strategického verejného obstarávania (ekologického, soc...

Mapa partnerstva: výzvy Programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti na jednom mieste

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. mája 2024 -  Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo „Mapu partnerstva“, ktorej cieľom je zverejnenie informácií o výzvach Programu Slovensko (PSK) a Plánu obnovy a odolnosti (POO) v prehľadnej f...

Ministerstvo dopravy rozbehlo čerpanie prvých 677 miliónov eur z Programu Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 27. mája 2024 - Ministerstvo dopravy SR rozbehlo čerpanie prvých 677 miliónov eur z Programu Slovensko na dve diaľnice, dve železničné modernizácie a nákup električiek pre Bratislavu.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 19. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Priemyselný deň o riešeniach predbežnej registrácie v súvislosti s budúcim európskym systémom vstup/výstup

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V rámci informovania hospodárskych subjektov o významných obchodných príležitostiach dáva Úrad pre verejné obstarávanie do pozornosti priemyselný deň o riešeniach predbežnej registrácie v súvislosti s budúcim európskym systémom vstup/výstup (EES)....

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 18. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu preukázala porušenie zákona o verejnom obstarávaní, čoho následkom boli dve rozhodnutia úradu o uložení pokuty. Úrad v niektorých konaniach námietky navrhovateľov zamietol, zastavil predmetné konania alebo skonštatoval poru...

Príručka k prípravným trhovým konzultáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V rámci projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“ vydal úrad nový všeobecný dokument týkajúci sa prípravných trhových konzultácií.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 17. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zhrnutie výstupov úradu tento týždeň poukazuje na rozhodovaciu prax úradu v rôznych oblastiach verejného obstarávania. 

Posúdenie vylúčenia uchádzača v rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej ako „kasačný súd“) rozsudkom sp. zn. 2Sfk/50/2023 zo dňa 29. februára 2024 zamietol kasačnú sťažnosť, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Rady úradu č. 10875-9000/2018 zo dň...

Predseda ÚVO aktívne hľadá riešenia na záchranu IT systémov úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

IT systémy Úradu pre verejné obstarávanie sú ohrozené neschopnosťou zanikajúcej štátnej spoločnosti Slovensko IT udržať a aktualizovať systém eForms  podľa požiadaviek Európskej únie. Projekt eForms totiž nie je len nástroj na publikovanie oznámen...

Vzorové súťažné podklady a Príručka k vzorovým súťažným podkladom k obstarávaniu cyklotrás

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval dňa 11. apríla 2024 workshop s názvom ,,Ako obstarať cyklotrasu“. Workshop bol organizovaný v rámci aktivít projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“  financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Sloven...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.