Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 20. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vyvarovaniu sa chýb pri verejnom obstarávaní môže napomôcť aj rozhodovacia prax úradu obsiahnutá v týždennom prehľade výstupov úradu, v prehľade rozhodovacej praxe úradu nájdete rozhodnutia o uložení pokuty verejným obstarávateľom, ako aj rozhodnutia úradu o námietkach a rozhodnutia v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy a kontrol po uzavretí zmluvy. Predseda úradu rozhodol o uložení pokuty verejnému obstarávateľovi z dôvodu, že pri zadávaní predmetnej nadlimitnej zákazky postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Metodické usmernenie ponúka vysvetlenie v prípade problematiky preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia pri zákazke s nízkou hodnotou.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie