Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pozvánka na workshop o strategickom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na workshop v rámci projektu "Organizácia workshopov v 27 členských štátoch s cieľom rozvíjať dialóg o využívaní strategického verejného obstarávania (ekologického, sociálneho a inovačného)", ktorý spoločnosť PWC spolu s ICLEI realizuje pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW).

Cieľom projektu je zorganizovať v každom členskom štáte semináre, ktoré umožnia dialóg medzi zainteresovanými stranami o využívaní verejného obstarávania ako strategickej páky na inovatívny a udržateľný rozvoj verejnej politiky.

Workshop je organizovaný s cieľom:

  • pochopiť, aký je súčasný stav strategického využívania verejného obstarávania v členských štátoch, s osobitným zameraním na zelené, sociálne zodpovedné a inovačné obstarávanie;
  • zistiť, kde sú prekážky pre verejných obstarávateľov, a vypracovať potenciálne riešenia, ktoré im pomôžu tieto prekážky prekonať;
  • vypracovať plán na podporu rozvoja strategického verejného obstarávania s kľúčovými zainteresovanými stranami;
  • vypracovať spôsoby spolupráce medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, ktoré pomôžu obom stranám dosiahnuť ich politické ciele.

Workshop sa uskutoční 17.6.2024  v čase 8:30-17:00 prezenčnou formou v sídle úradu v Bratislave. Účasť na workshope je bezplatná a kapacitne obmedzená na maximálne 30 účastníkov.

Vzhľadom na medzinárodný aspekt tohto projektu ÚVO upozorňuje, že workshop bude vedený v ANGLICKOM JAZYKU.

Termín na registráciu účastníkov je do pondelka 10.6.2024 prostredníctvom registračnej prihlášky.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie