Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 17. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zhrnutie výstupov úradu tento týždeň poukazuje na rozhodovaciu prax úradu v rôznych oblastiach verejného obstarávania. 

Úrad rozhodol o uložení pokuty účastníkom konania z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Predseda úradu vydal rozhodnutia, ktorými zmenil alebo potvrdil predchádzajúce rozhodnutie úradu v danom konaní. Aj sekcia dohľadu kontrolovala dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, ich prehľadný sumár nájdete v reporte. Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2Sfk/50/2023 zo dňa 29. 02. 2024 bol zverejnený tento týždeň aj na webovej stránke úradu.

Metodické usmernenia vydané v uplynulom týždni sa venovali rôznym témam, ako napríklad obstarávaniu stavebných prác, vylúčeniu uchádzača, zmene zmluvy alebo možnosti uplatnenia výnimky.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.