Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Príručka k prípravným trhovým konzultáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V rámci projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“ vydal úrad nový všeobecný dokument týkajúci sa prípravných trhových konzultácií.

Tento dokument slúži ako návod a podpora pre verejných obstarávateľov a dodávateľov, ktorí sa zaujímajú o správne a účinné uskutočnenie prípravných konzultácií v súlade so zákonnými požiadavkami. Prípravné trhové konzultácie sú kľúčovým prvkom v procese verejného obstarávania, ktorý umožňuje transparentne identifikovať potreby a požiadavky verejného obstarávania, a zároveň poskytuje priestor pre dialóg so zainteresovanými stranami. Tento všeobecný dokument poskytuje jasné usmernenia a odporúčania, ako správne organizovať a riadiť prípravné trhové konzultácie s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a podporiť princípy transparentnosti a nediskriminácie vo verejnom obstarávaní.

Príručka k prípravným trhovým konzultáciám je k dispozícii na webovej stránke projektu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.