Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 18. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu preukázala porušenie zákona o verejnom obstarávaní, čoho následkom boli dve rozhodnutia úradu o uložení pokuty. Úrad v niektorých konaniach námietky navrhovateľov zamietol, zastavil predmetné konania alebo skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

O možnosti využiť výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, aké sú povinnosti právnickej osoby založenej obcou postupovať v intenciách zákona o verejnom obstarávaní alebo či má nezisková organizácia povinnosť zverejňovať súhrnné správy, sa dočítate v týždennom prehľade výstupov úradu.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.