Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vzorové súťažné podklady a Príručka k vzorovým súťažným podkladom k obstarávaniu cyklotrás

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval dňa 11. apríla 2024 workshop s názvom ,,Ako obstarať cyklotrasu“. Workshop bol organizovaný v rámci aktivít projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“  financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Počas workshopu boli predstavené dokumenty, ktoré majú pomôcť a inšpirovať verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri obstarávaní cyklotrás. Po internom pripomienkovaní na úrade sú už spomínané dokumenty sprístupnené.

Vzorové súťažné podklady a Príručka k vzorovým súťažným podkladom sú k dispozícii na webovom sídle projektu.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.