Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Predseda ÚVO aktívne hľadá riešenia na záchranu IT systémov úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

IT systémy Úradu pre verejné obstarávanie sú ohrozené neschopnosťou zanikajúcej štátnej spoločnosti Slovensko IT udržať a aktualizovať systém eForms  podľa požiadaviek Európskej únie. Projekt eForms totiž nie je len nástroj na publikovanie oznámení v európskom vestníku. Do tohto projektu boli integrované aj ostatné informačné systémy úradu, ktoré neudržanie eFormsu ohrozuje.

Peter Kubovič hľadá riešenia tejto situácie na národnej aj európskej úrovni. Pre problémy so štátnou akciovkou už 14. februára overoval ako funguje riešenie eFormsu v Českej republike. České riešenie je však podstatne rozdielne od slovenského a v našich podmienkach nie je jednoducho implementovateľné z dôvodu existencie takzvaného inkrementu, teda prepojenia pôvodných systémov ÚVO s novým eForms. Rovnaká príčina značne komplikuje aj prípadné nasadenie riešení ďalších členských štátov ako napríklad Nemecko či Rakúsko. „Ďalšie podrobnosti o potrebe aktualizovať eForms som overoval 21. februára a 19. marca osobne v Bruseli so zástupcami Európskej komisie. Zistenia a potreby z nich vyplývajúce som okamžite riešil s dodávateľmi našich systémov,“ povedal Peter Kubovič v rámci zhodnotenia aktuálnej situácie a výziev, ktoré úrad čakajú. „Aj keď sa nám podarilo projekt s ťažkosťami nasadiť, nebudeme ho vedieť udržať, keďže štátna spoločnosť Slovensko IT nemá reálne kapacity, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie. Po avizovanom riadenom ukončení činnosti Slovensko IT musíme hľadať nových dodávateľov pre tieto systémy,“ doplnil Peter Kubovič. Preto úrad zrealizoval prípravné trhové konzultácie k plánovanému verejnému obstarávaniu nadlimitnej zákazky „Poskytovanie služieb SLA pre podporu prevádzky a rozvoja aplikácie eForms“, do ktorých sa prihlásilo 7 spoločností. V najbližšom období začneme súťaž, výsledkom ktorej by mal byť nový správca systému eForms. Úrad sa zároveň pripravuje aj na možnosť zlyhania súťaže, či dodávky nevyhnutných aktualizácií a pre tento prípad rokuje s aktuálnym správcom ostatných systémov ÚVO, so spoločnosťou Alanata a. s. Úlohou spoločnosti Alanata bude v takomto prípade stabilizácia systémov ÚVO a umožnenie využívania funkcionalít profilov verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Tieto by boli vstupnou bránou pre následné vyhlasovanie zákaziek cez nástroj Európskej komisie eNotices2.

Prípravu na takéto núdzové riešenie a teda zverejňovanie cez nástroj eNotices2 navrhuje v aktuálnej situácii Slovensku aj Európska komisia. Zároveň v rámci týchto odporúčaní komisia pripomína, že jedným z možných riešení je realizácia nového systému, ktorý by zastrešil EPVO (Elektronická platforma verejného obstarávania), ktorý prevádzkuje Úrad vlády Slovenskej republiky a národnú verziu systému eForms. 

Tieto odporúčania Európskej komisie bude Úrad pre verejné obstarávanie komunikovať s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ako aj s Úradom podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov. Snahou predsedu Petra Kuboviča je udržanie funkčného verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.