Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Priemyselný deň o riešeniach predbežnej registrácie v súvislosti s budúcim európskym systémom vstup/výstup

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V rámci informovania hospodárskych subjektov o významných obchodných príležitostiach dáva Úrad pre verejné obstarávanie do pozornosti priemyselný deň o riešeniach predbežnej registrácie v súvislosti s budúcim európskym systémom vstup/výstup (EES). Priemyselný deň sa uskutoční 29. mája 2024 a organizuje ho Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Priemyselný deň bude v on-line forme cez konferenčný systém Webex.

Priemyselný deň je príležitosťou pre začínajúce aj etablované IT spoločnosti podeliť sa o svoj najnovší technologický vývoj a najmodernejšie riešenia prostredníctvom krátkej prezentácie; zaregistrovať svoje inovatívne riešenia na interaktívnej digitálnej výstavnej platforme; nadviazať kontakt s komunitou európskej pohraničnej a pobrežnej stráže zloženou z odborníkov agentúry Frontex a orgánov pohraničnej stráže členských štátov.

V tejto súvislosti má Frontex záujem predovšetkým o nasledujúce riešenia:

  • integrované riešenia so snímaním obrazu tváre v súlade so systémom EES a detekciou prezentačných útokov;
  • mobilné samoobslužné riešenia na získavanie odtlačkov prstov;
  • riešenia na čítanie/skenovanie dokumentov vrátane cestovných dokladov;
  • riešenia na riadenie frontov pre služby zákazníkom;
  • mobilné riešenia schopné čítať vízové doklady/doklady o pobyte s cieľom overiť ich platnosť;
  • riešenia na snímanie a overovanie biometrických údajov pre mobilné zariadenia;
  • integrované riešenia pre zber informácií o cestujúcich a/alebo predaj cestovných lístkov;
  • mobilné riešenia na zber/uchovávanie osobných údajov na palube lodí/vlakov;
  • webové riešenia pre cestovné povolenia;
  • iné samoobslužné alebo mobilné riešenia/aplikácie relevantné pre systém vstupu/výstupu.

Frontex pozýva súkromné spoločnosti, ktoré vyvíjajú tieto technologické riešenia, aby sa do 14. mája 2024 prihlásili formou vyplnenia on-line registračného formulára.

On-line registrácia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/7a2ac514-e4c4-1df8-ba44-1f1e2e6ee1e5

Pozvánka: https://www.frontex.europa.eu/innovation/announcements/industry-day-pre-registration-solutions-for-the-entry-exit-system-0oRbZt

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.