Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dôvodom slabého čerpania peňazí z EÚ je zbytočná byrokracia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. decembra 2023 - V Čiernom sa stretli starostovia a primátori z celého Slovenska, aby poukázali na problémy pri čerpaní peňazí z fondov EÚ. Podujatie s názvom „Úskalia a slasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Beskydy“ sa konalo koncom augusta v obci Čierne, ktoré je srdcom Trojmedzia, miesta stretnutia troch štátov – Slovenska, Českej republiky a Poľska. Združenie miest a obcí Slovenska usporiadalo toto podujatie v rámci projektu „Kohézna politika EÚ pre úspešné slovenské regióny (EUCoSK)“.

Podujatia sa zúčastnili okrem štyroch desiatok starostov a primátorov zo všetkých kútov Slovenska a starostu hosťujúcej obce Petra Staňa aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková. Hosťami boli aj primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, predseda Sekcie cestovného ruchu a kúpeľníctva ZMOS, a podpredseda Združenia Karpatského euroregiónu z Poľska - Dawid Lasek.

Kysuce, ako súčasť turistického regiónu, kde sa stretávajú hranice Českej republiky, Slovenska a Poľska, disponuje jedinečnými podmienkami na rozvoj horskej turistiky, rekreácie, zimných športov a ďalších voľnočasových aktivít. Blízkosť hraníc vytvára potenciál pre rozvoj regiónov v pohraničí aj vďaka cestovnému ruchu, ktorý sa môže rozvíjať aj s podporou Európskej únie prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Hoci sa niektoré beskydské vidiecke obce vyprofilovali ako obce rekreačné, na väčšine území bol ich turistický potenciál, obzvlášť vo formách voľnočasového cestovného ruchu využívaný len obmedzene.

Starosta Čierneho Peter Staňo sa vyjadril, že konkurencieshopnosť regiónu Trojmedzia ako aj celých Kysúc bude závislá hlavne na množstve investícií do služieb a produktov cestovného ruchu - "Podnikateľský sektor na Slovensku prednedávnom utrpel veľké straty oproti susedom v Česku a Poľsku. Z nášho pohľadu služby v zahraničí fungujú rovnako ako pred pandémiou Covid-19,. Na Slovensku akoby sa len rozbiehali. Výrazný prepad kvality spôsobil aj úbytok personálu v službách. Hlavný dôraz bude treba klásť na dlhodobý a systematický vývoj, aby sme sa priblížili susedným krajinám“, podotkol v úvodnom príhovore pán Staňo s tým, že dôležitá bude podpora od štátu a zníženie byrokratickej záťaže pre obce aj malých a stredných podnikateľov a lepšia dostupnosť získavania zdrojov z projektov Európskej únie.

Štátna tajomníčka uviedla ako dobrý príklad čerpania peňazí z Európskej únie susedné Poľsko, ktoré má vyčerpané takmer všetky peniaze. Spomenula tiež, že peniaze, ktoré by už mali byť v tomto programovacom období na Slovensku čerpané, stále neprúdia na rozvoj miest a obcí.

„Na jednej strane pozitívne vnímam to, že padlo rozhodnutie, ktorým sa prenieslo rozhodovanie o časti eurofondov priamo na samosprávy, respektíve na integrované územné stratégie, v rámci ktorých vznikne Rada partnerstva. To znamená, že o projektoch v regióne a o finančných prostriedkoch z eurofondov na tieto projekty bude rozhodovať priamo ten daný región. Na strane druhej tým, že došlo ku kompletnej zmene systému oproti minulému programovaciemu obdobiu, celá administratíva okolo - nastavovanie jednotlivých rozhodovacích procesov a všetky administratívne úkony s tým spojené trvajú príliš dlho. Tým sa dostávame do určitého časového sklzu a peniaze, ktoré sa už v podstate mohli čerpať, zatiaľ nie sú cez otvorené výzvy zazmluvnené. Stále sa nachádzame iba v rovine prvotných administratívnych úkonov. A toto vnímam to ako negatívny fakt,“ uviedla Bruncková.

Podpredseda ZMOS-u Branislav Tréger podotkol, že obce a mestá si splnili domácu úlohu a v rámci rád partnerstva schválili zásobníky.

„Problém je to, že alokácie finančných zdrojov nie sú dostatočné. Veľmi komplikovaný je aj spôsob vyhodnocovania pridelenia prostriedkov s tým, že niektoré výzvy neboli ešte doteraz vyhlásené. Problémom je aj obrovská byrokracia. Máme najkomplikovanejšie procesy pre čerpanie fondov v rámci V-4 a ešte horšie na tom je to, že sme vstúpili do obdobia, kedy sa menili vlády čo situáciu ešte viac skomplikovalo.“

Priepastne rozdiely v čerpaní medzi štátmi

Starosta Čierneho Peter Staňo vo svojom príspevku pomenoval aj hlavné problémy čerpanie peňazí z fondov EÚ v Čechách a na Slovensku.  Vie to posúdiť, lebo starostoval aj dedinke Hrčava na českej strane hranice.

„Je prirodzené, že mestá a obce v pohraničí sa porovnávajú so susedmi. A tie rozdiely sú viditeľné v investíciách ale aj v podpore. Tým, že každý deň prekračujem hranicou vidím, že ten hendikep podpory na Slovensku je evidentný. Podujatie upozornilo na negatíva ale súčasne je potrebné, aby sme sa z týchto vecí poučili a načerpali od ostatných inšpiráciu,“ povedal Peter Staňo.

Podľa neho je pozitívnym faktom, že Kysuce ešte nie sú „preturistikované“. Pre porovnanie obec Istebna s 12000 obyvateľmi, kúsok za hranicou, v Poľsku, je obec pre ktorú je cestovný ruch a agroturistika prioritou. Obec má registrovaných 160 objektov na prenájom. Sú tam múzeá, amfiteátre, bežecké trasy. Celá obec sa zjednotila a sústredila sa na ten cestovný ruch. V obci majú v rámci ubytovacích kapacít pre hostí minimálne 1200 - 1500 postelí.

„Poloha Kysúc v blízkosti Poľska dáva obrovskú šancu napredovať v ich rozvoji a dobiehať turistické centrá, ktoré považujeme za top. Je to otázka niekoľko desiatok rokov, počas ktorých sa všetko toto buduje systematicky. Záleží to od toho, koľko administratívnych prekážok si nastavíme, o koľko ťažšie sa k peniazom z fondov budeme vedieť dostať.“ vysvetlil Staňo. Dodal, že byrokracia odrádza od dotácií aj súkromný sektor. „Pre Poľsko a Českú republiku sú dotácie bežné. Tu na Slovensku ľudí odrádza byrokratická záťaž a následné kontroly. Tým pádom sa spomaľuje celý proces napredovania,“ uzavrel starosta Čierneho Peter Staňo.


Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo podujatie „Úskalia a slasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Beskydy“ 22. augusta 2023 v obci Čierne pri Čadci v rámci projektu „Kohézna politika EÚ pre úspešné slovenské regióny (EUCoSK)“ z finančného mechanizmu Výzvy Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ“

Hlavný partner projektu: Portál Euractiv Slovensko

Projektoví partneri: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie SK 8, Technická Univerzita v Košiciach

Ciele projektu: Poskytnúť podporu na tvorbu a šírenie informácií a obsahu súvisiaceho s politikou súdržnosti EÚ. Propagovať a podporovať úlohu kohéznej politiky a jej lepšie pochopenie v rámci podpory všetkých regiónov EÚ. Zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných Európskou úniou, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí. Šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení politických priorít EÚ, ako aj o jej budúcnosti. Podnecovať účasť občanov na záležitostiach týkajúcich sa politiky súdržnosti a podporovať ich zapojenie do procesu stanovovania priorít pre budúcnosť tejto politiky.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.