Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia k lokalitám na výstavbu priemyselného parku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 22. septembra 2020 - MH Invest s.r.o., ako obchodná spoločnosť 100% vlastnená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, si z poverenia ministerstva hospodárstva, dovoľuje touto cestou osloviť mestá a obce o pomoc pri hľadaní vhodnej lokality, resp. pozemkov na výstavbu priemyselného parku v rámci Slovenskej republiky. Investícia bude financovaná z rozpočtu Ministerstva hospodárstva.

Týmto vyzývajú samosprávy, ktoré by mali záujem o takúto investíciu vo svojom katastri, na spoluprácu.

Pozemok, resp. pozemky by mali spĺňať nasledujúce kritéria:

  • Ideálna celková výmera pozemkov minimálne 30 ha a viacej.
  • Ideálne buď vlastníctvo štátu, alebo nízky počet iných vlastníkov.
  • Vhodná rovinatosť, pravidelný tvar pozemku (ideálne štvorec, obdĺžnik).
  • Územie mimo rizikových faktorov (záplavové územie, CHKO, vedenie sietí, apod.)

Spoločnosť MH Invest, s.r.o.  bola založená v roku 2006 so 100 % majetkovou účasťou štátu s cieľom budovania priemyselných parkov a zón na Slovensku a podporiť investorov v komunikácii a spolupráci so štátnymi inštitúciami a miestnou samosprávou. Jej základnou činnosťou je inžinierska činnosť, poradenská činnosť v oblasti projektov, technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.