Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Audiovizuálny fond zverejnil mimoriadnu výzvu na podporu kín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. augusta 2020 - Prvá časť z mimoriadnej 11-miliónovej pomoci Ministerstva kultúry SR pre nezávislú kultúru podporí kiná. Audiovizuálny fond zverejnil mimoriadnu výzvu, do ktorej sa žiadatelia môžu zapojiť od 24. augusta do 11. septembra 2020.

Rada Audiovizuálneho fondu operatívne schválila podmienky pre poskytnutie takejto pomoci prevádzkovateľom kín na Slovensku. Na tento účel vyčlenila spolu 500 tisíc eur. Zostávajúcich 200 tisíc eur z mimoriadneho príspevku od ministerstva kultúry použije Audiovizuálny fond (AVF) v už vyhlásenej výzve 3/2020 na zvýšenú podporu distribúcie, predovšetkým nových slovenských filmov v kinách.

Cieľom AVF a aj ministerstva kultúry je prilákať do kín viac divákov, ukázať, že pri zodpovednom správaní sa sú kinosály bezpečné miesta.

Extra financie od ministerstva kultúry môžu prevádzkovatelia kín použiť najmä na zabezpečenie uvádzania slovenských alebo európskych filmov, na prezentáciu a propagáciu svojho programu a na komunikáciu s publikom. Kiná si zároveň budú môcť vyúčtovať aj náklady súvisiace s dodržiavaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj prevádzkové náklady na pravidelné premietania.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia, ktorí:

  • predložili Audiovizuálnemu fondu vyúčtovanie príspevku podľa § 26 zákona za rok 2019 a majú vysporiadaný finančný vzťah s fondom,
  • sú zapísaní ako prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii, ktorý vedie Slovenský filmový ústav,
  • prevádzkujú audiovizuálne technické zariadenie s pravidelným programom a v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 uvedú v priemere najmenej dve filmové predstavenia týždenne na každú kinosálu, ktorá je predmetom žiadosti (preukázateľný počet uskutočnených filmových predstavení bude súčasťou vyúčtovania poskytnutej dotácie),
  • dodržiavajú opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 určené príslušnými orgánmi verejnej moci,
  • verejne uvedú najmenej 50% slovenských kinematografických diel, ktoré budú mať distribučnú premiéru v kinách v Slovenskej republike v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 (túto podmienku fond uplatní v zmluve o poskytnutí dotácie iba voči tým žiadateľom, ktorí prevádzkujú audiovizuálne technické zariadenie s technológiou D-cinema).

Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľom na základe tejto výzvy sú určené najmä na zabezpečenie

  • programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie slovenských alebo európskych audiovizuálnych diel,
  • prezentácie a propagácie programu filmových predstavení a komunikácie s publikom,
  • dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
  • pravidelnej prevádzky audiovizuálneho technického zariadenia (s výnimkou prevádzkových výdavkov, ktoré prijímateľ uhradil z finančných prostriedkov poskytnutých z iného podporného mechanizmu ako pomoc na zmiernenie dôsledkov opatrení voči pandémii COVID-19).

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.