Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO rieši nájomné byty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Hlavným problémom pri obstarávaní nájomných bytov v mestách a obciach sú často nevysporiadané pozemky. Miestne samosprávy tak nemajú veľa možností a zákazky zadávajú zhotoviteľom priamo bez súťaže. Zhodli sa na tom na rokovaní v stredu predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Zároveň sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá pripraví konkrétne návrhy na potrebné zmeny zákona o verejnom obstarávaní, aby obstarávanie bytov bolo v súlade so zákonom. Úrad podľa Hliváka doposiaľ vydal početné rozhodnutia o porušení zákona v prípade obstarávania nájomného bývania pre samosprávy, ako aj o vyrubení pokút. Ich výška len za predchádzajúci viac ako jeden rok dosiahla 720-tis. eur.

Výstavba nájomných bytov je jednou z hlavných priorít súčasnej vlády. "Úrad podporuje to, aby ľudia mali dostupné bývanie, aby im bol poskytnutý z verejných zdrojov určitý príspevok na obstaranie takýchto bytov," povedal Hlivák. Pri výstavbe nájomných bytov je však podľa neho potrebné dbať na to, aby boli vytvorené podmienky pre čestnú hospodársku súťaž. "Vyhlasovatelia súťaží však nájomné byty zadávajú priamo bez súťaže. Napriek našim opakovaným upozorneniam sa tak dopúšťajú porušení zákona, za ktoré im hrozí najvyššia pokuta vo výške 5 percent zo zmluvnej ceny," upozornil Hlivák s tým, že pre mnohé mestá a obce je to "bolestivé". Pracovná skupina navrhne také úpravy v zákone, aby mestá a obce stavali nájomné byty tak, aby neboli šité na mieru, neporušovali zákon, a o výstavbu bytov sa mohlo reálne súťažiť. ÚVO a ZMOS niektoré návrhy v tejto oblasti spoločne predstavia Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Štátnemu fondu rozvoja a bývania (ŠFRB).

Tréger očakáva, že ÚVO, ministerstvo dopravy a výstavby a ZMOS budú úzko komunikovať, aby sa našli riešenia na to, aby aj obstarávanie nájomných bytov bolo po všetkých stránkach čisté. Predsedovia ÚVO a ZMOS rokovali aj o ďalších návrhoch na zjednodušenie verejného obstarávania. Tréger povedal, že pri zjednodušení podmienok verejného obstarávania je dôležitá rýchlosť, vzhľadom na súčasnú zložitú ekonomickú situáciu. "Týmito úvahami, resp. už napísanými predsavzatiami dospejeme pravdepodobne k tomu, že celé verejné obstarávanie sa zjednoduší. Máme pred sebou pomerne veľký balík zdrojov, ktoré treba aplikovať do praxe," uviedol šéf ZMOS. Čerpanie prostriedkov v rámci fondov alebo inej pomoci podľa neho treba čím skôr pripraviť, zrealizovať a skontrolovať. "Ak niečo zjednodušujeme, akcent sa bude klásť aj na kontrolu. Myslím si, že to je v prospech miest, obcí a celého štátu," dodal Tréger.

Predseda ÚVO podotkol, že na zjednodušovanie zákona o verejnom obstarávaní je spoločenská objednávka. "Opäť však chcem zdôrazniť, že úrad je zo zákona zriadený preto, aby ochraňoval narábanie s verejnými zdrojmi," upozornil Hlivák. Úrad podľa neho nebude ponúkať žiadne skratky, ani ľúbivé krátkozraké riešenia, pretože tie vždy spôsobia viac škody ako úžitku. "Úrad za môjho pôsobenia v oblasti verejného obstarávania bude ponúkať odborné, systémové riešenia v súlade s európskym právom, tak, ako sme to robili vždy aj pri ťažkých témach. Plne si uvedomujem, že v súčasnosti téma výstavby nájomných bytov je jednou z ťažkých tém," uzavrel predseda ÚVO.

Zdroj: TASR

Príspevok bol zverejnený na internetovej stránke ÚVO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.