Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Oprávnené územie: Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 
Oprávnení žiadatelia: Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

 

Časový harmonogram výzvy:

  • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
  • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
  • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojsmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Zdroj a viac informácií GrantExpert


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.