Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Štát už dnes dokáže nakupovať rýchlo, kľúč k úspechu je v príprave a odbornosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák vysvetľuje, že štát už dnes dokáže nakúpiť za verejné peniaze flexibilne a v primeraných lehotách. Preukazuje to analytická štúdia, ktorú úrad vypracoval z údajov z Vestníka verejného obstarávania, teda elektronického systému, v ktorom sú dáta o vyhlásených verejných obstarávaniach. „Analyzovali sme 7790 verejných obstarávaní vyhlásených v roku 2018 a 2019. Zo štúdie vyplynulo, že 70% zákaziek vyhlásených vlani sa ukončili do 120 dní, teda do asi 4 mesiacov. Do pol roka sa ukončilo vyše 88% zákaziek. Je to jasný dôkaz o tom, že štát už podľa súčasných pravidiel dokáže nakúpiť rýchlo. Len je potrebné, aby vedel, čo chce nakúpiť, aby sa na súťaž poctivo a odborne pripravil. To je vždy kľúč k úspešnému nákupu,“ vysvetľuje predseda úradu.

Analytická štúdia úradu tiež preukázala, že novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorú pripravil úrad pod vedením Miroslava Hliváka, a ktorá platí od 1.1.2019, sa verejné nákupy realizujú rýchlejšie. V zákone zavedené zmeny skrátili dĺžku trvania verejného obstarávania o viac ako jednu pätinu (22%), čo predstavuje asi jeden mesiac. Týka sa to aj zákaziek financovaných z eurofondov a zvlášť v týchto prípadoch ide o významnú časovú úsporu. „Štúdia preukázala, že súťaže, ktoré trvali 500 dní, o ktorých sa dnes často na verejnosti hovorí, predstavovali len niečo vyše 1,6% súťaží vyhlásených v roku 2018. Čiže dáta nám dokazujú, že z verejného obstarávania netreba robiť strašiaka, lebo ním nie je. Na úrade robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pravidlá obstarávaní zjednodušovali, zefektívňovali, no musíme dbať aj na transparentnosť v procese nákupov. Stále apelujem na to, aby z verejnými peniazmi robili odborníci, aby dokázali verejné nákupy kvalitne plánovať, a potom zvládnu aj ich proces. Slovensko potrebuje profesionalizáciu verejného obstarávania,“ hovorí Miroslav Hlivák.

Predseda úradu Miroslav Hlivák tiež vysvetľuje, že úrad momentálne, v kontexte programového vyhlásenia vlády, pripravuje návrh legislatívnych riešení na ďalšie uvoľnenie pravidiel pre verejné nákupy, aby Slovensko rýchlejšie čerpalo eurofondy. „Zdôrazňujem, že uvoľnenie pravidiel v zákone musí ísť ruka v ruke so sprísnením postihov, ktoré dokážu preukázať aj iné kontrolné orgány. Často sa debata pri nakladaní s verejnými zdrojmi zužuje len na úrad, no máme tu predsa aj ďalšie kontrolné orgány so silnejšími kompetenciami a ja som za to, aby sme posilňovali našu súčinnosť pre zaistenie férovosti a dodržiavania zákonov pri prerozdeľovaní verejných zdrojov,“ zdôraznil Miroslav Hlivák. Predseda úradu dodal, že úrad sa zároveň pripravuje na to, aby sa stal národnou autoritou pre kontrolu verejného obstarávania v eurofondových zákazkách.

Analytická štúdia úradu je k dispozícii na stiahnutie: Dĺžka trvania verejného obstarávania (pdf, 2 MB).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.