Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 71/2013 Z. z.“) a Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis), DM –6/2019 v znení dodatku č. 1 z februára 2020 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc(ďalej len „výzva“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový rok 2020.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.