Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ján Miloslav Tazberík

Počet článkov autora: 2


Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní

Jedným z hlavných účelov právnej úpravy inštitútu mimoriadne nízkej ponuky je ochrana verejného obstarávateľa, obstarávateľa, ako aj jednotlivých uchádzačov pred nereálnymi ponukami na realizáciu zákazky zo strany uchádzačov. Ďalším dôležitým účel...

O povinnosti obstarávateľa aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

Obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") pri zadávaní zákaziek súvisiacich s činnosťami, ktoré vykonáva v jednom alebo vo via...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.