Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 43. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu v zjednodušenej forme je dostupná v reporte výstupov úradu.

Aké rozhodnutia vydal predseda úradu, dve rozhodnutia Rady úradu a tiež informácie o rozhodnutiach o pokutách, ktoré vydal legislatívno-právny odbor, dopĺňajú informácie z metodickej činnosti úradu. Akým spôsobom overiť referenciu či nákup mimo zriadeného DNS, ako aj informácie o problematike neuplatnenia dohodnutých zmluvných pokút za omeškanie výstavby diela sa dozviete v metodických rozhodnutiach úradu.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.