Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 44. týždeň

Kategória: Aktuality

ÚVO pripravil sumár aktivít úradu v 44. týždni. 

Z pohľadu rozhodovacej praxe vydal Odbor dohľadu viacero rozhodnutí a predsedu úradu vydal dve rozhodnutia, ktorými zmenil rozhodnutia úradu. Rada úradu zmenila rozhodnutie úradu, v ktorom úrad konštatoval, že kontrolovaný nepreukázal kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok na oprávnené použitie priameho rokovacieho konania tak, že úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

Metodické usmernenia sa zaoberajú problematikou výkladu bilaterálnych zmlúv o rovnakom prístupe vo verejnom obstarávaní, témou zloženia zábezpeky, ako aj posúdením statusu obchodnej spoločnosti ako dotovaného subjektu.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.