Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Peter Kubovič: PMÚ je jednou z najvýznamnejších kontrolných inštitúcií. Tieto musia byť odborné a nezávislé

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kontrola je žiaducou a prirodzenou súčasťou vyspelých demokracií, keďže je jedným z najúčinnejších nástrojov ochrany zákonnosti. Účinná a efektívna kontrola pomáha štátu skvalitňovať procesy v prospech občanov a napomáha vymožiteľnosti práva ako takého. Bez reálnej, objektívnej a nezávislej kontroly nie je právo, ale len deklarácia práva bez jeho vynucovania a rešpektovania.

Aj keď je prirodzené, že volebný cyklus spôsobuje výmeny na vrcholových manažérskych pozíciách v štátnej správe, najvyššie kontrolné orgány by nemali podliehať vplyvu politického cyklu. Takéto oslabenie ich nezávislosti je v právnom štáte neprípustné. 

Je mimoriadne nebezpečné, ak má vládna, či zákonodarná moc ambíciu svojvoľne odvolávať predstaviteľov kontrolných inštitúcií, navyše bez odbornej diskusie, nakoľko to spochybňuje nezávislosť a samotnú podstatu týchto inštitúcií, uviedol predseda ÚVO Peter Kubovič v reakcii na návrh zákona, ktorým sa mení aktuálny zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Pripravovaná zmena zákona umožní vláde odvolať vedenie Protimonopolného úradu svojvoľne a bez existencie relevantných dôvodov.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.