Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Finančné limity - oznámenie o začatí legislatívneho procesu k vyhláške úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám dáva do pozornosti, že dňa 08. 11. 2023 bola v systéme slov-lex zverejnená predbežná informácia k „Návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov“.

Predbežná informácie je dostupná tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/313.

Úrad pre verejné obstarávanie zahájil tento legislatívny proces vzhľadom na pravidelný dvojročný interval revidovania finančných limitov zo strany Európskej Únie prostredníctvom vydávania delegovaných nariadení.

Finančné limity sú predbežne navrhnuté takto:

Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je

a) 143 000 eur 

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,

b) 221 000 eur 

1. pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 2. pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,

c) 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

d) 443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

e) 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,

f) 443 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,

g) 5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 538 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Finančný limit pri súťaži návrhov je

a) 143 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,

b) 221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,

c) 443 000 eur pre obstarávateľa.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.