Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 45. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úradom vydané rozhodnutia, ktorými úrad zamietol námietky navrhovateľa alebo ktorými zastavil konania, sa dozviete v zosumarizovanom týždennom prehľade výstupov.

Jedno rozhodnutie o uložení pokuty vydal úrad 6. novembra 2023. Metodické usmernenia úradu prináša tému využitia priameho rokovacieho konania v prípade mimoriadnej udalosti ako je požiar alebo problematiku uzavretia zmluvy v rozpore so súťažnými podkladmi.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.