Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 48. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal v uplynulom týždni rozhodnutia, v ktorých námietky navrhovateľa zamietol alebo konania zastavil.

V jednom prípade úrad kontrolovanému nariadil zrušiť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenia úradu sa zaoberajú problematikou nepredloženia ponuky v čiastkovej zákazke zadávanej v rámci dynamického nákupného systému ako dôvod na použite priameho rokovacieho konania. Ako riešiť nezrovnalosti v ponuke a aké sú možnosti preukazovania certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, sa dozviete v sumárnom prehľade výstupov úradu.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.