Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 46. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v sumárnom dokumente s informáciami za predchádzajúci týždeň ponúka rozhodnutia úradu vydané odborom dohľadu a legislatívno-právnym odborom. 

Úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, nariadil odstrániť  protiprávny stav, v niekoľkých prípadoch námietky navrhovateľov zamietol a konanie zastavil. Úrad rozhodnutiami uložil účastníkom konania pokuty z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.